سایت مشهور آن دیجیتال

زمان انجام پروژه:

آن دیجیتال مرجع محتوای دیجیتال و فناوری اطلاعات می باشد که در آن جدیدترین مطالب و اخبار این حوزه منتشر می شود. هدف آن دیجیتال افزایش اطلاعات تخصصی کاربران ایرانی در حوزه فناوری اطلاعات می باشد که به دنبال آن افزایش محتوای وب فارسی نیز محقق می شود. ما تمام تلاش خود را در این راه به کار گرفته ایم تا بهترین ها را برای شما مهیا کنیم.