شرکت طوفان الکتریک

زمان انجام پروژه:
شرکت تولیدی و صنعتی طوفان الکتریک به منظور اعتلا و خودکفایی صنعت کشورمان به عنوان قطبی تأثیر گذار و دانا محور در سال ۱۳۸۱ تحت شماره ثبت ۳۵۳۱ آغاز به کار کرد.