پنل ساز چندرسانه ای اندرویدی

زمان انجام پروژه:
پنل مدیریت برنامه اندرویدی چندرسانه ای برای شرکت ها و موسسات و هیئات مذهبی جهت معرفی فعالیت های مجموعه در قالب فیلم، صوت، عکس، متن.